Betalingsoplysninger

Betalingsinformation per 12. april 2017

Liga ApS

Konto: 3001 0011421237
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK4430000011421237

Liga Software ApS

Konto: 3001 0011414613
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK2430000011414613

Bank

Danske Bank A/S
Finanscenter København
Holmens Kanal 2
1090 København K
Danmark