Liga modtager bevilling fra Cyber Hub til at sikre den nødvendige acceleration af mobile security

Reading Time: 2 minutes

Kravet om øget cybersecurity gennem implementering af Zero Trust, PKI og MFA vil inden længe blive fuldstændig uomgængeligt. Liga er blevet valgt til i samarbejde med Alexandra Instituttet at levere en løsning til mobile devices, der gør det enkelt og tilgængeligt for alle.

Internationalt er cybersecurity kommet øverst på den politiske dagsorden. Tydeligst ses dette med Bidens Executive Order 14028 med krav om implementering af Zero Trust og MFA jf. NISTs Cybersecurity Framework. Flere af markedets største aktører – henunder Microsoft – har efterfølgende iværksat forskellige tiltag, der skal hjælpe deres brugere med at efterkomme kravet, der også må forventes at lægge et pres på alle aktører, der har enten samarbejde eller samhandel med USA.

Imidlertid mangler der fortsat en løsning, der kan kombinere de skærpede sikkerhedskrav med gennemsigtighed, enkelthed og convenience – erfaringsmæssigt faktorer, der ultimativt afgør om den nye praksis bliver implementeret og fulgt. Specielt når det drejer sig om mobile devices.

Arbejdet med udviklingen af denne er, hvad Cyber Hub nu har udpeget Liga til at levere sammen med Alexandra Instituttet, med en større bevilling. Liga har selv investeret i udviklingen af en Mobile/NFC/Smartcard POC som udgangspunkt for ansøgningen om bevillingen fra Cyber Hub.

MobileID

Løsningens arbejdstitel er Secure Mobile Identity og bygger videre på Ligas MobileID-projekt. Kort fortalt er scopet at sikre udbredelse af den cybersecurity-praksis, der allerede er kendt fra kreditkort, pas og it-systemer med meget strenge sikkerheds- og adgangskrav, hvor smartcards kombineres med PKI. Det betragtes i dag som svært tilgængelig teknologi. Dette projekt vil imidlertid udnytte, at basiskomponenter som PKI backend-software, smartcard-hardware, smartcard-software og NFC-læsere i både Android- og iOS-baserede mobiltelefoner i dag er langt bredere tilgængelige.

Projektet vil samle disse til én løsning, der er robust, convenient og sikker for slutbrugerne af mobile devices og nemt kan implementeres af både offentlige og private aktører og give dem et uundværligt redskab til at realisere de voksende både politiske og kommercielle krav om Zero Trust.

Watch Liga MobileID early preview on Vimeo: https://vimeo.com/519082150

Open Source på GitHub

Målet er at udvikle en produktionsklar løsning. Resultaterne vil blive brugt til Ligas egen videre produktudvikling, men det fulde projekt vil blive open source og gjort tilgængeligt for alle på GitHub. Enten til videre arbejde internt hos slutbrugere eller til brug for kommercielle leverandører af cybersecurity-løsninger. Flere aktører – både offentlige og kommercielle – har i forbindelse med Ligas forberedende research udtryk stor interesse.

Projektet forventes afsluttet i uge 26.

Anvendte teknologier

PKI backend-software:

  • Microsoft Certificate Service
  • NemID Medarbejder-certifikater
  • Nemlog-In3-certifikater

Smartcard-hardware:

  • NXP JCOP kort

Smartcard-software:

  • Open Smart Card
  • GIDS-applet

Cyber Hub

Cyber Hub er en organisation og fond etableret bla. med støtte fra Industriens Fond. Cyber Hubs formål er at fremme danske startups specialiseret inden for cybersecurity. Dette sker gennem samarbejde, mentorprogrammer, rådgivning, formidling af investeringer samt medfinansiering af projekter gennem legater.

Læs mere: https://cyberhub.dk/

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet blev grundlagt i 1999 af et netværk af virksomhedsledere, forskere og offentlige myndigheder, der ønskede at skabe vækst i danske virksomheder gennem samarbejde mellem it-forskere og erhvervslivet.

Alexandra Instituttet er ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond og arbejder på normale markedsvilkår. Som samfundsnyttig virksomhed investerer de deres indtjening i ny forskning, samt digitale markedsrettede løsninger formidlet på kommercielle vilkår.

Læs mere: https://alexandra.dk/

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.