Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har følgende arbejdsområder:

  • Rådgivning til udvikling af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Konkret kan rådet f.eks. gennemføre analyser, der kan danne baggrund for prioritering af igangsatte eller eventuelt kommende initiativer.
  • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning på strategisk niveau f.eks. gennem relevante publikationer, netværk og konferencer samt bidrag til videndeling i forhold til information om trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter.
  • Undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning.
  • Bidrage til den nationale cybersikkerhedsmåned i forbindelse med ENISA’s (European Union Agency for Network and Information Security) årlige ”Cybersecurity Month” i oktober samt bidrage til en årlig awareness-kampagne rettet mod borgerne.

Rådet har et delt offentligt og privat formandskab og består af i alt 20 medlemmer. Rådet blev nedsat i december 2019.

Medlemmer af rådet

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen.  Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed varetager på skift det offentlige formandskab. Bjarke Alling, Koncerndirektør i softwarevirksomheden Liga ApS, varetager det private
formandskab.

Medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021. Rådet kan efter behov nedsætte følge- eller arbejdsgrupper. Rådet sekretariatsbetjenes af et tværministerielt sekretariat med medarbejdere fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen.

Tekst er hentet fra Center for Cybersikkerheds hjemmeside

Formand for privat sektor

Bjarke Alling

Du er velkommen til at kontakte formanden for Cybersikkerhedsrådet for privat sektor, Bjarke Alling.

Han kan kontaktes på:

Telefon +45 40 13 91 05

Email ba@liga.com

Chefkonsulent

Du er velkommen til at kontakte Chefkonsulent Martin Jensen Buch.

Han kan kontaktes på:

Telefon +45 27 28 66 00

Email mjb@liga.com


Du kan læse mere om Center for Cybersikkerhed og Cybersikkerhedsrådet på Center for Cybersikkerheds hjemmeside.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.