Ny strategi for cybersikkerhed giver nye forretningsmuligheder

Ny strategi for styrket cybersikkerhed

Regeringen fremlagde i mandags sine nye strategier for cybersikkerhed, og disse giver forretningsmuligheder for danske IT-leverandører.

Strategierne retter sig med 68 initiativer direkte mod de seks mest sårbare sektorer i Danmark. Inden for hver af sektorerne sundhed, finans, tele, søfart, transport og energisektoren er der oprettet decentrale enheder, som udelukkende skal beskæftige sig med indsatserne indenfor de enkelte områder. Områderne er af regeringen udpeget som kritisk infrastruktur, der er særligt sårbare over for cyberangreb, og regeringen har afsat i alt 1,5 mia. kr. til indsatsen.

Liga anbefaler, at alle IT-leverandører bruger tid på at sætte sig ind i initiativerne, der vil få stor betydning for valget af løsninger inden for cybersikkerhed på brancheniveau. Sektorstrategierne er offentliggjort på de enkelte ministeriers hjemmesider.

 

Bjarke Alling:  Strategi for cybersikkerhed mangler sammenhæng

Regeringens seks nye strategier på cybersikkerhedsområdet hilses velkommen af Bjarke Alling, formand for IT-Branchens sikkerhedsudvalg og koncerndirektør for Liga. Han mener, at strategierne kan være et effektivt værktøj til at samle brancherne om deres specifikke sikkerhedsudfordringer.

Samtidig viser initiativet at ministerierne tager cybersikkerhed seriøst. Men projektet mangler koordinering på tværs af sektorerne. Risikoen er at sektorerne ikke deler deres erfaringer: ”Det er godt med et sektoransvar, men initiativerne kan nemt blive til hovedløse knopskydninger og ineffektivt dobbeltarbejde, hvis der ikke kommunikeres om truslerne på tværs af sektorerne. De kriminelle er jo ligeglade med sektoropdelingen, og angriber der, hvor der er huller,” siger Bjarke Alling.

 

Civilt center for cybersikkerhed bør være næste skridt

Han mener, at sektorerne i samarbejde med myndighederne allerede nu bør tage det næste skridt og etablere en civil myndighed, der skal fungere som et nationalt koordinations- og kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet.

Centeret skal være det civile svar på Forsvarets Center for Cybersikkerhed og sikre den nødvendige vidensdeling på tværs af alle relevante aktører samt oplyse, vejlede og rådgive danske myndigheder, virksomheder og borgere om it-sikkerhed.

Læs hele Bjarke Allings indlæg her: https://itb.dk/maerkesager/privacy-og-sikkerhed/seks-nye-nationale-cyberstrategier-mangler-sammenhaeng/

 

Liga udvider samarbejdet med Micro Focus

Liga og Micro Focus, en af verdens største softwareproducenter, har besluttet at udvide deres mangeårige samarbejde med en distributionsaftale, der dækker Danmark og Sverige. Micro Focus er førende inden for IT-sikkerhed, identitetsstyring og compliance håndtering. I 2017 købte Micro Focus HP Enterprise (HPE) Software Division og er nu verdens 7. største software selskab.

 

Stærkere på sikkerhed og compliance

Med distributionsaftalen styrker Liga sit fokus på identitet, sikkerhed og compliance i kraft og giver forhandlere adgang til at kunne levere de bedste løsninger på et område i kraftig vækst. Micro Focus’ løsninger henvender sig især til mellemstore og store virksomheder samt den offentlige sektor:

”Det er et stort skulderklap at Micro Focus har valgt Liga som samarbejdspartner i Norden. Micro Focus har vurderet, at Liga har netværket og kompetencen til at understøtte deres vækst i Norden, og kombineret med Ligas erfaring inden for sikkerhed og compliance kan vi nu dække behovet i markedet endnu bredere,” siger Direktør i Liga, Jens Nielsen.

Læs mere om Micro Focus og deres produkter her: https://www.microfocus.com

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.