Finansiering med Grenke Leasing

Liga finansiering:

I samarbejde med Grenke Leasing tilbyder Liga at formidle finansiering af større IT anskaffelser. Finansieringen kan omfatte både hardware, software og konsulentbistand.

Leasing af IT anskaffelser kan være en fordel for både forhandlere og slutkunder:

  • Kunderne vil finde lave leasingydelser mere attraktive end store engangsinvesteringer
  • Leasingkunder er kunder, som kommer igen
  • Leasing øger likviditeten og letter budgetlægningen
  • Leasing aftalen kan indgåes som rammeaftale

Hvem er Grenke Leasing

Grenke Leasing har mere end 30 års erfaring med finansiering og er markedsførende indenfor small-ticket-it-leasing.

For yderligere information, kontakt salgsdirektør Jens Nielsen på jn@liga.com eller telefon +45 26 20 95 06.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.