Identity Access Management: Fra sur pligt til herlig forretningsfordel

Moderne Identity Access Management handler om meget mere end kontrol, compliance og omkostninger. De virksomheder, der satser på IAM, ser det som en forudsætning for innovation og vækst, viser en ny rapport fra Aberdeen Group.

 

Identity Access Management systemer (IAM) bruges til andet end at beskytte virksomheder.

Det bruges – med succes – til at opnå forretningsmæssige fordele.

Ifølge rapporten fokuserer leverandørerne i stigende grad på at lave systemer, der er enkle, intuitive og tilpasser sig den sammenhæng, de bliver brugt i.
Det betyder for brugerne, at systemerne bliver mere tilgængelige, giver mere mening at bruge og skaber mere værdi for brugeren – og det vel at mærke for brugere i hele virksomheden, ikke kun interne superbrugere og tekniknørder.

IAM til andre brugere end medarbejderne giver bonus

De ledende virksomheder inden for Identity Access Management fokuserer på IAM for alle – også interessenter uden for virksomheden.
Ved at gøre det, flytter IAM sig fra at handle om kontrol, compliance og udgiftsreduktioner til også at handle om bedre brugertilfredshed, brugerproduktivitet, og muligheden for at engagere både interne og eksterne brugere. Vel at mærke i højere grad, med mindre besvær, og til en lavere pris totalt set ifølge Aberdeen Group.

Et eksempel er Mariagerfjord Kommune.
Læs her, hvordan de har gjort det meget hurtigere for nye medarbejderne at komme i gang med arbejdet.

Læs mere om rapporten her (link til Aberdeen Groups nyhed om rapporten).

Blogindlæg af adm. direktør Bjarke Alling

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.