Lærere får nem og sikker adgang til fortrolige data i Aula

SmartSignatur fra Liga gør det enkelt for ansatte i Lyngby-Taarbæks folkeskoler at identificere sig og få sikker adgang til fortrolige informationer – uden behov for at anvende egne smartphones og NemID. Dermed opfylder kommunen de nye og skærpede NSIS-standarder for identitetskrav.

”For os var det oplagt at bruge vores eksisterende SmartSignatur-platform (nu GlobalID) til at give nem, sikker og krypteret adgang til Aula, så lærere og pædagogisk personale får to-faktor-baseret adgang til følsomme informationer med et USB-chipkort. Det er nemt at administrere og markant billigere, end hvis vi skulle ud og købe ny serverinfrastruktur og en traditionel, tokenbaseret løsning,” siger Martin Oldin, identitets- og dataarkitekt, Lyngby-Taarbæk Kommune.

I takt med udbygningen af digitaliseringen af den offentlige sektor bliver det stadig mere afgørende med en struktur, der gør det let at sikre, at følsomme informationer udelukkende kan læses af de, der har behov for at kende til dem.

Det gælder blandt andet i Folkeskolen og i omgangen med den nye læringsplatform. Aula rummer nemlig ikke blot informationer om eksempelvis skemaer og fællesbeskeder, der deles mellem mange personer. Her udveksles også fortrolig og følsom korrespondance om blandt andet enkeltelevers trivsel, helbred og sociale forhold, bemærker Martin Oldin.

Sikker adgang til fortrolige elevdata

Aula er udpeget som en af de allerførste fællesoffentlige løsninger, der skal overholde den nye version af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer – NSIS – der publiceres af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med bl.a. KOMBIT.

Konkret betyder det, at en lærer kan nøjes med at logge ind med brugernavn og password for at læse ikke-følsomme informationer på Aula. Men at man skal identificere sig med en to-faktorbaseret løsning for at læse informationer, der er markeret som fortrolige.

I Lyngby-Taarbæk kan de cirka 1.000 lærere og pædagogisk ansatte på kommunens folkeskoler derfor vælge to metoder, når de skal logge ind og læse fortrolige informationer på Aula. Her skal de enten bruge deres NemID eller identificere sig sikkert og brugervenligt med deres SmartSignatur USB-chipkort.

Nem og sikker to-faktor identifikation

”Nogle lærere foretrækker at skille tingene ad. Måske bryder de sig ikke om at benytte deres personlige NemID hele tiden, andre vil ikke anvende deres personlige smartphones til formålet – og det er helt fint. Her giver SmartSignatur os en rigtig god mulighed for at kombinere meget høj sikkerhed med udlevering af et adgangsgivende USB-chipkort i stedet,” forklarer Martin Oldin.

Indtil videre benytter de fleste lærere i kommunen stadig deres personlige NemID ved adgang til fortrolige informationer, mens cirka 50 ansatte bruger den nye, chipkortbaserede løsning. Men det ventes, at en del flere vil komme til fremover.

Dels fordi kommunen efter coronakrisen får bedre mulighed for at lade ansatte identificere sig, få udleveret chipkort og vælge personlig kode fra en skranke-pc på hver enkelt skoles kontor – dels fordi de cirka 600 medarbejdere i kommunens dagtilbud kobles på Aula i anden halvdel af 2020.

For yderligere at forenkle identifikationsprocessen har Lyngby-Taarbæk Kommune indført et enkelt workflow, hvor man taster medarbejderens mobilnummer til engangsverificering, når der skal udstedes et nyt chipkort.

”Det afgørende for os er, at SmartSignatur tilbyder en sikker, anerkendt loginmetode, der passer sammen med den identitetsstyringsmodel, vi allerede bruger. Pointen er, at medarbejderen får nem adgang til fortrolige informationer via en to-faktorbaseret løsning – det vil sige en kombination af noget man ved og noget man har. Uanset om de logger ind via privat NemID på deres telefon eller via USB-chipkortet gennem Ligas løsning. Det betyder basalt set, at vi opfylder de nye krav i NSIS på en måde, der er økonomisk og administrativt overkommelig for kommunen og bekvem for medarbejderne,” siger Martin Oldin.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en kommune i den nordlige del af Storkøbenhavn. Kommunen har godt 56.000 indbyggere.

Du kan se mere om GlobalID (tidl. SmartSignatur) her >

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.