Ligas forretningsmodel.

Ligas forretningsmodel – en introduktion

Du kan hente forretningsresumeet som PDF her

.

Hvem er Liga?

.

Samfundet er midt i en digital transformation – nogle kalder det industrisamfund 4.0 – andre digitaliseringens tidsalder. Men uanset hvad man kalder det, er skiftet fra manuelle processer til digitale processer i fuld gang.

Liga leverer software, som hjælper virksomheder og det offentlige med at flytte sig ind i denne tidsalder.

Med vores standardiserede software kan I varetage digital sikkerhed, identitet og mobilitet på en måde, der både giver fordele til den enkelte medarbejder og styrker forretningen – samt ikke mindst sikrer, at I lever op til den stadigt stigende mængde lovkrav fra myndighederne.

Som en væsentlig del af vores aktiviteter formidler vi nyheder og information om vores produkter og teknologier, tilbyder teknisk træning og bistår aktivt med salgskampagner og med at få handlerne afsluttet.

Liga har eksisteret siden 1999 og sælger via forhandlere til det nordiske marked fra vores kontorer i København og Stockholm.

Vi værdsætter langvarige forretningsrelationer og tager gerne initiativ til at få tingene til at ske.

Nye tider i IT-branchen

Krav fra EU, øget gennemsigtighed, øget konkurrence, handel over grænser – alt sammen påvirker mulighederne for at drive forretning i dag.

De sidste ti år har salgsmodellen i it-branchen forandret sig drastisk. Indtjening på salg af produkter er faldet og falder stadig – selv om der er større efterspørgsel på produkterne. Det sker bl.a., fordi internettet giver en langt større prisgennemsigtighed for kunderne på det europæ iske marked – som også er blevet mere og mere integreret.

Nogle har tænkt, at løsningen er at beskytte sig mod konkurrence, bygge mure op og trække sig ind i sig selv. De forbliver i den traditionelle distributør-rolle.

Men den traditionelle distributør-rolle i it-branchen har nogle store svagheder:

  • Producenten investerer ikke aktivt i at bygge markedet op – men overlader omkostningerne og risikoen til distributøren.
  • Samtidig har producenterne et incitament til at konkurrenceudsætte distributionen til flere forskellige distributører i håb om at få flere forskellige til at sælge deres produkter
  • Og når produktet når en vis markedsandel, vil producenten ofte skabe sin egen salgsstyrke og dermed lægge yderligere pres på distributørens indtjening

Nye tider kræver nytænkning

Liga er allerede videre

Vi så – og ser – forandringer, der rokker ved vores forretningsgrundlag som en oplagt mulighed til at videreudvikle vores forretning.
Derfor har vi udviklet os – og udvikler os stadig – til at være andet og mere end traditionel distributør.

Fra 2011-2016 formåede vi at ændre os fra en i vores øjne forældet salgsmodel til en profitabel model, som imødegår svaghederne ved den klassiske model og samtidig åbner mulighed for ekspansion i form af nye produkter og tilstedeværelse i andre lande.

Sådan gør vi

I dag handler vores forretning om tre ting:

Create (mennesker)

Vi sælger og markedsfører specialiserede produkter, som kræver særlige ressourcer for at kunne sælges: Det kan være nye produkter, som ikke har en væsentlig markedsandel, eller det kan være etablerede produkter, som kræver særlig teknisk ekspertise.

Salgs­ og markedsførings arbejdet vil typisk være rettet mod slutkunder med henblik på at skabe et footprint i markedet.

Produkter i denne kategori er omkostningstunge at sælge, hvilket betyder, at vi arbejder med to indtjeningsmodeller:

  • Enten er indtjeningen på de enkelte salgssager betragtelig
  • Alternativt afholder producenten omkostningen til de salgs- og markedsføringsaktiviteter, som vi udfører

Automate (handel)

Vi automatiserer salget af standardprodukter, som ikke kræver særlige kompetencer.
Produkter i denne kategori har stort set ingen marginalomkostning på salgsprocessen, og indtjeningen på de enkelte salgssager kan derfor godt være beskeden – men alligevel profitabel.

Automatiseringen sikrer, at det bliver hurtigt og simpelt at handle med Liga.

Correlate (egne produkter)

Vi sælger Ligas egne produkter. Disse består af eget udviklet software i kombination med whitelabel (OEM)-komponenter fra tredjepart.

Ligas udviklingsselskab – Liga Software – udvikler og ejer rettighederne til produkterne, som sælges gennem Liga ApS på samme vilkår som Ligas øvrige producenter.

.

IT-forhandler og kunde

For dig som er it­-forhandler og kunde betyder det, at Liga kan levere IT-produkter, der passer til dig og dine kunders behov.

Det gælder, hvad enten det er konkurrencedygtige hyldevarer eller specialvarer, hvor vi trækker på vores mangeårige erfaring i at spotte de nyeste og bedste teknologier. Vi kender licensreglerne, og hjælper dig med  at få de korrekte licenser.

Men Liga gør meget mere end det. Gennem vores kommunikations- og markedsføringsaktiviteter modner vi markedet og baner på den måde vejen for dit salg – for at gøre det så enkelt og let for dig som muligt.

Producent og leverandør

For dig som er producent og leverandør betyder det, at Liga leverer en full-service løsning.

Ud over at være distributør leverer vi en salgsmotor, som gør dine produkter tilgængelige på markedet og hjælper dig med at opbygge en europæisk salgskanal.

Gennem kommunikation og markedsføring til kunder og forhandlere via mangfoldige kanaler om alt fra case stories, trends, holdninger, produkter og muligheder udvider vi din markedsreach og hjælper dig med at skabe og modne markedet.

Det gør vi både på konkurrenceudsatte standard produkter, hvor man især konkurrerer på pris og hastighed i leverancen – og når det gælder salg og markedsføring af mere komplekse løsninger.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.