Nedenfor ses fodnoterne til “Hvidbog om sikker digital identitet”.

Har du endnu ikke fået et eksemplar af bogen, kan den hentes her: www.liga.com/sikkerdigitalidentitet


[1] digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/ny-national-strategi-styrker-cybersikkerheden/

[2] digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/januar/nye-sektorstrategier/

[3] digitalsikkerhed.dk/nyheder

[4] weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019

[5] da.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on

[7] enterprise.verizon.com/resources/reports/2017_dbir.pdf

[8] theregister.co.uk/2019/02/14/password_length/

[9] liga.com/smartsignatur/faq/

[10] en.wikipedia.org/wiki/Smart_card

[11] digst.dk/media/18660/vejledning-til-national-standard-for-identiteters-sikringsniveauer-nsis-version-20.pdf

[12] pc-sikkerhed.dk/kryptering.php

[13] en.wikipedia.org/wiki/S/MIME

[14] retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319 (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven))

[15] Justitsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Datatilsynet: »Databeskyttelsesforordningen – En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger«, oktober 2017, s. 7-8

[16] Wikipedia: »eIDAS« en.wikipedia.org/wiki/EIDAS og eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

[17] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148

[18] Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201060#id05d418d3-6991-426b-8b46-ed020fa280a1

[23] Digitaliseringsstyrelsen: »Referencearkitektur for brugerstyring«, august 2017 arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring

[24] Digitaliseringsstyrelsen: »Om strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021« digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/om-cyberstrategien/

[25] Finansministeriet: »National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021« digst.dk/media/

[26] wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/


tiltet whitepaper
Get the Whitepaper

A World with Validated Identities

Securing all user accounts is the most urgent cyber security issue for any organisation. This whitepaper from German analysts KuppingerCole discusses the approach to operationalizing validated identities, to enable more efficient work while significantly increasing security.

NSIS & NemLog-in3

KAMPAGNEPRIS

Anskaf din NSIS eller NemLog-in3 løsning til særpris netop nu, hvis du arbejder kommunalt eller i uddannelsessektoren.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.