SmartSignatur

Afskaf passwords og find nye bedre veje til digital sikkerhed. SmartSignatur hjælper medarbejdere med at kunne legitimere sig selv digitalt.

Afskaf passwords

Med en simpel pinkode kan man afskaffe sit password. På den måde sparer medarbejderne tid og besvær – uden at virksomheden går på kompromis med sikkerheden. Med nuværende, sikre løsninger skal man typisk logge ind med besværlige ekstrakoder hentet fra papkort, kodegenerator eller per SMS. Det er besværligt.

Høj sikkerhed

Selv om SmartSignatur er enkelt og brugervenligt, gås der ikke på kompromis med sikkerheden. Det kan lade sig gøre, fordi SmartSignaturs unikke løsning kobler virksomhedens eget brugersystem sammen med det danske NemID system til medarbejdersignaturer.

Åbne standarder

SmartSignatur Server er bygget på åbne internationale software standarder. Derved forhindres vendor lock-in og let tilpasning til fremtidige behov er sikret.

Automatisk udstedelse og vedligeholdelse af de digitale medarbejdersignaturer

SmartSignatur er sammenkædet med virksomhedens eget brugersystem. Det giver en række fordele for virksomheden: Medarbejderne kan let identificere sig selv digitalt – også over for tredjepart udenfor virksomheden.

Samtidig bliver brugeradgange og rettigheder automatisk lukket, når medarbejdere fjernes fra det interne brugersystem. Tilsvarende bliver de opdateret, når medarbejderes navne, stamdata eller interne roller forandrer sig. Det sparer tid og kræfter både hos it-afdelingen og hos den enkelte medarbejder.

Hand holding a wooden brick.

Et nyt fundament for IT-sikkerhed

Det bliver stadig mere krævende for virksomheder og myndigheder at håndtere IT-sikkerhed i takt med, at flere opgaver bliver digitaliseret. Her er derfor behov for en helt ny tilgang i den måde vi tænker på IT-sikkerhed – og for, at sikker digital identitet afløser usikker analog identitetskontrol.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.