Ligas forretningsmodel.

Ligan liiketoimintamalli – lyhyt esittely

.

Kuka Liga on?

.

Yhteiskunnassa on tapahtumassa parhaillaan digitaalinen murros – jotkut kutsuvat sitä nimellä teollisuusyhteiskunta 4.0, toiset sanovat sitä digitaaliseksi aikakaudeksi. Mutta kutsuimme muutosta millä nimellä tahansa, olemme joka tapauksessa kovaa vauhtia siirtymässä manuaalisista prosesseista digitaalisiin prosesseihin.

Liga toimittaa ohjelmistoja, joiden avulla yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat siirtyä entistä vahvemmin digitaaliseen aikaan.

Standardisoitujen ohjelmistojemme avulla voitte huolehtia yrityksenne digitaalisesta turvallisuudesta, identiteetistä ja mobiliteetistä niin, että se hyödyntää sekä työntekijöitänne että liiketoimintaanne – lisäksi varmistatte, että toimintanne vastaa viranomaisten asettamia yhä tiukempia lakisääteisiä vaatimuksia.

Olennaisena osana palveluamme on välittää jatkuvasti tietoa ja uutisia tuotteistamme ja teknologisista ratkaisuistamme, tarjota teknistä neuvontaa ja asiantuntevaa tukea myyntikampanjoihin sekä auttaa viemään myyntitapahtumat onnistuneesti päätökseen.

Liga perustettiin vuonna 1999, ja toimitamme tuotteet jälleenmyyjien kautta pohjoismaisille markkinoille Kööpenhaminassa ja Tukholmassa sijaitsevista toimipisteistämme käsin.

Pidämme erityisessä arvossa pitkäaikaisia yhteistyösuhteita ja olemme aloitteellisia pyrkiessämme auttamaan asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

IT-alan uudet ajat

EU:n asettamat vaatimukset, kasvanut läpinäkyvyys, lisääntynyt kilpailu, kauppa yli rajojen – kaikki nämä tekijät vaikuttavat tänä päivänä liiketoimintaan.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana IT-alan myyntimenetelmät ovat muuttuneet olennaisesti. Tuotteiden myyntikate on pienentynyt ja pienenee edelleen – vaikka tuotteiden kysyntä on samaan aikaan kasvanut. Tämä johtuu muun muassa siitä, että internetin kautta hinnoista on tullut huomattavasti läpinäkyvämpiä eurooppalaisilla markkinoilla – samalla kun markkinat ovat myös yhdentyneet.

Joidenkin mielestä ratkaisu löytyy siten, että suojellaan omaa yritystä kilpailulta, rakennetaan muureja ja kaivaudutaan omiin poteroihin. Tällaiset toimijat suosivat perinteistä tuotejakelijan roolia.

Mutta tällaisella perinteisellä tuotejakelijan roolilla on tiettyjä vakavia heikkouksia IT-alalla:

  • Tuotevalmistaja ei luo itse aktiivisesti omia markkinoitaan – vaan jättää kustannukset ja riskit tuotteiden jakelijalle.
  • Samalla tuotevalmistajan kannattaa kilpailuttaa tuotteiden jakelu ja hajottaa se usean jakelijan kesken, jotta mahdollisimman monet jakelijat myyvät tuotteita.
  • Kun tuote on lopulta saavuttanut tietyn markkinaosuuden, tuotevalmistaja haluaa usein itse alkaa vastata tuotteen myynnistä, mikä edelleen vähentää tuotejakelijan ansaintamahdollisuuksia.

Uudet ajat edellyttävät uudenlaista ajattelua

Liga on jo askeleen edellä

Me näimme – ja näemme yhä – nämä liiketoimintamme perustaa järisyttävät muutokset erinomaisena mahdollisuutena kehittää toimintaamme. Tästä syystä olemme siirtyneet – ja siirrymme jatkossa yhä enemmän – perinteisestä tuotejakelijan roolista uuteen ja laajempaan tehtäväkuvaan.

Vuosina 2011-2016 olemme saaneet muutettua vanhentuneen myyntimallimme tuottoisaksi toimintamalliksi, joka korjaa perinteisen mallin heikkouksia ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa uusiin maihin ja uusiin tuotteisiin.

Näin teemme

Tänä päivänä liiketoimintamme pohjautuu kolmeen avaintekijään:

Create (ihmiset)

Myymme ja markkinoimme pitkälle kehitettyjä erikoistuotteita, joiden myyminen edellyttää erityisosaamista: kyseessä voivat olla uudet tuotteet, joiden markkinaosuus on vielä vaatimaton, tai vankan aseman saavuttaneet tuotteet, joiden myynti edellyttää korkeatasoista teknistä osaamista.

Myynti ja markkinointi kohdistuvat tavanomaisesti loppukäyttäjiin, ja toimenpiteiden tavoitteena on saada jalansijaa markkinoilla.

Tämäntyyppisten tuotteiden myynnistä koituu suhteellisen suuria kustannuksia, joten toimimme kahden ansaintamallin pohjalta:

  • Joko yksittäisten tuotteiden myyntikate on huomattavan korkea
  • Tai tuotevalmistaja vastaa suorittamiemme myynti- ja markkinatoimenpiteiden kustannuksista

Automate (kauppa)

Automatisoimme standardituotteiden myynnin, silloin kun se ei edellytä erityisosaamista. Tämäntyyppisten tuotteiden marginaalikustannukset ovat alhaiset, ja vaikka yksittäisten tuotteiden myyntikate on pieni, myynti on silti kannattavaa.

Automatisointi takaa nopean ja vaivattoman asioinnin Ligan kanssa.

Correlate (omat tuotteet)

Myymme Ligan omia tuotteita. Kyse on Ligan kehittämistä ohjelmistoista, joihin yhdistetään kolmannen osapuolen white label (OEM) -komponentteja.

Ligan tuotekehitykseen keskittyvä yhtiö – Liga Software – kehittää nämä tuotteet ja omistaa oikeudet niihin. Liga Ltd myy näitä tuotteita samoilla ehdoilla kuin muidenkin tuotevalmistajien tuotteita.

.

IT-jälleenmyyjä ja asiakas

Sinulle IT-jälleenmyyjänä ja asiakkaana tämä tarkoittaa sitä, että Liga kykenee toimittamaan sinulle IT-alan tuotteita, jotka vastaavat täydellisesti sinun ja asiakkaittesi tarpeita.

Toimitamme sekä hinnaltaan erittäin kilpailukykyisiä hyllytavaroita että erikoistuotteita, joiden myynnissä voimme hyödyntää monivuotista kokemustamme ja tietoamme uusimmista ja edistyneimmistä teknologioista. Tunnemme lisenssisäännöt ja osaamme auttaa sinua hankkimaan oikeat lisenssit.

Mutta Liga tekee muutakin. Viestintä- ja markkinointitoimenpiteidemme kautta saamme kasvatettua tuotetietoisuutta ja laajennettua markkinoita myyntiä silmällä pitäen – tehdäksemme sen sinulle niin helpoksi kuin mahdollista.

Tuotevalmistaja ja tuotteiden toimittaja

Sinulle tuotevalmistajana ja tuotteiden toimittajana tämä tarkoittaa sitä, että Liga kykenee tarjoamaan täyden palvelun paketin.

Sen lisäksi että jakelemme tuotteesi jälleenmyyjille, toimimme myyntikoneistona, joka saattaa tuotteesi markkinoille ja auttaa sinua rakentamaan eurooppalaisen myyntikanavan.

Autamme sinua luomaan uudet markkinat ja laajentamaan niitä ylläpitämällä jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme ja jälleenmyyjiemme kanssa sekä markkinoimalla tuotteita lukuisten eri kanavien kautta. Teemme tämän muun muassa esittelemällä esimerkkitapauksia ja jakamalla tietoa uusista suuntauksista, kulutustottumuksista, tuotteista ja mahdollisuuksista.

Tarjoamme nämä palvelut sekä standardituotteille, joissa kilpaillaan hinnalla ja toimitusnopeudella, että monimutkaisempien ratkaisujen myynnille ja markkinoinnille.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.