This post is also available in: Engelsk

Identitet

Adgangskoder er forældet og sikkerhedsmæssigt utilstrækkeligt. To-faktor autentifikation med tokens eller smartcards gør adgang let og sikker. Brugerens identitet fastslås, og rettigheder til IT-systemerne kan udrulles (og fjernes) automatisk med effektiv identitetsstyring

Markedet for it-løsninger til håndtering af digital identitet anslås af Gartner til i 2015 at være over 500 mia kroner.

Læs alle artikler her på siden omrking #identitet.

Identitetsstyring er en nødvendighed i moderne IT
Brugerens identitet fastslås, og rettigheder til IT-systemerne kan udrulles (og fjernes) automatisk med effektiv identitetsstyring

Access Management

I takt med at kravene for sikker webadgang øges og it afdelingingernes kæmper for at holde trit, står virksomheder og organisationer overfor store udfordringer. Med en access management produkter kan der etableres en både sikker og skalerbar løsning. En sådan single sign-on løsning kan håndtere alle ens interne, men også cloud web services. Med access mananagement skaber man også en solid platform for at videreudbygge ens single sign-on system med 2 faktor login metoder.

Læs mere om access management hos NetIQ og HID Global samt på #access-management.

Certifikat håndtering (PKI)

Administrationen af brugerens digitale ID er central for IT-sikkerheden. Den rigtige løsning er en automatiseret proces, som omfatter hele den digitale livscyklus fra brugeroprettelse, udstedelse, opbevaring, fornyelse og tilbagekaldelse af certifikat. Løsningen bør kunne håndtere både nationale certifikater (f.eks. NemID Medarbejdersignatur) og internationale udstedere (f.eks. Swisssign).

Læs mere om certifikathåndtering hos SmartSignatur.

Identity Management (IDM)

Identity Manager er den eneste løsning til sikkert at administrere brugere og adgangsrettigheder både fysisk, virtuelt og i cloud miljøer. Det benytter en intelligent identitetsstruktur og lader dig benytte både dine eksisterende IT aktiver, men også nye modeller med SaaS, Cloud osv. Identity Manager hjælper forretningsmæssigt med at reducere omkostninger og samtidig sikre overholdelse af både interne og eksterne regler for dine brugere og deres dataadgange.

Læs mere om identity management hos NetIQ og på #identity-management.

Internet Of Things (IoT)

Det er ikke længere muligt at sikre netværket på traditionel vis med patch og AV. En utal af nye apparater bliver i dag koblet på netværket, og de udgør en sikkerhedsrisiko som skal adresseres. Proaktiv overvågning af netværkstrafikken er den rigtige løsning, så det bliver muligt at reagere på afvigelser fra det normale trafikmønsker.

Password Management

Et velfungerende password management system skal være let at installere og skræddersyet til den enkelte virksomheds behov. Det betyder højere sikkerhed, mere tilfredse brugere og mindre belastning på IT-afdelingen. Self-service enrollment og password reset, eventuelt kombineret med SMS verifikation, er eksempler på værdiskabende teknologier. Automatisk synkronisering af password mellem systemer bør naturligvis ske omgående.

Læs mere om password management hos NetIQ

To-faktor authentificering

To-faktor autentificering afløser brugernavn/adgangskode, som ikke længere er tilstrækkeligt. Ved at indføre to-faktor autentificering øges sikkerheden, brugeroplevelsen forbedres og det bliver muligt at sikre sporbarhed.

Læs mere om to-faktor brugervalidering hos NetIQ, HID Global og hos SmartSignatur samt på #2fa

Tokens og smart cards

Ved at opbevare det digitale ID på et beskyttet smartcard eller token opnås maksimal sikkerhed for to-faktor løsningen. Certifikaterne er beskyttet i et særligt, krypteret lager og kan tilgås ved hjælp af PIN kode – helt som det kendes fra betalingskort. En verden af muligheder åbner sig: Single sign-on til IT-systemerne, digital signering af dokumenter, dørkontrol, check-in/check-ud…

Læs mere om to-faktor brugervalidering hos NetIQ, HID Global og hos SmartSignatur samt på #2fa