Nu spærres NemID medarbejdersignatur

Reading Time: 2 minutes

Virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder skal i løbet af det kommende halve år tilslutte sig den nye erhvervsløsning MitID Erhverv, der erstatter NemID medarbejdersignatur. Det har hidtil været opfattelsen, at eksisterende certifikater fortsat vil være gyldige ud over perioden for tilslutning. Den opfattelse ændrer en ny udmelding nu på.

Digitaliseringsstyrelsen varsler spærring

Tidsplanen for tilslutning til MitID Erhverv har længe været kendt. De første virksomheder og foreninger fik i oktober 2022 besked om tilslutning, og i starten af 2023 inviteres større virksomheder og offentlige myndigheder til at overgå til den nye erhvervsløsning. Tidsplanen fastlægger også, at der lukkes for NemID medarbejdersignaturer den 30. juni 2023, men opfattelsen har hidtil været, at hvor nye certifikater ikke længere vil kunne udstedes, så vil allerede udstedte certifikater fortsat vil være gyldige ud over denne dato.

I en FAQ på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside  om MitID Erhverv, varsler styrelsen nu en spærring af alle OCES2-certifikater den 30. juni 2023:

Hvor længe kan de eksisterende medarbejdercertifikater fornyes?

Jeres eksisterende certifikater vil være gyldige, til de udløber. Det forventes dog, at alle NemID certifikater bliver spærret den 30. juni 2023.

I kan forny certifikaterne i en overgangsperiode, indtil NemID medarbejdersignatur lukker. Vi anbefaler dog, at I løbende udskifter certifikaterne til de nye certifikattyper.

https://mitid-erhverv.dk/tilslutning/migrering/webinar-faq/

Og i spørgsmålet om hvorvidt eksisterende certifikater stopper med at virke, skriver Digitaliseringsstyrelsen:

Stopper gamle udstedte FOCES certifikater med at virke den 30. juni 2023?

Ja. Alle OCES2 certifikater (MOCES/POCES/VOCES/FOCES) forventes spærret den 30. juni 2023.

https://mitid-erhverv.dk/tilslutning/migrering/webinar-faq/

Alle medarbejdersignaturer vil altså være ugyldige efter denne dato.

Kan skabe flaskehalse i markedet

Den nye udmelding betyder, at mange virksomheder nu får behov for hurtigere at overgå til MitID Erhverv. Det kan skabe flaskehalse i markedet og opfordringen fra Liga, der leverer integration til MitID Erhverv med automatiseret brugerstyring, er derfor, at større organisationer og offentlige myndigheder snarest får projektplanen på plads, så den nye erhvervsløsning rettidigt kan komme i drift.

Du kan se mere om integration til MitID Erhverv her: https://www.liga.com/mitid-erhverv/

Skal vi hjælpe dig videre?

Hos Liga har vi specialiseret os i at levere integration til MitID Erhverv – med eller uden lokal IdP. Til forskel fra andre løsninger på markedet, tilbyder Liga automatiseret administration af brugere og roller i MitID Erhverv, direkte i virksomhedens egne systemer. Automatiseringen gør det desuden muligt for en medarbejder nemt at administrere flere forskellige CVR-numre i samme organisation. Har du spørgsmål til overgangen til MitID Erhverv eller skal vi hjælpe dig videre med dit projekt, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.