De fire procestrin i SmartSignatur

SmartSignatur er en komplet løsning, der håndterer alle processer omkring digital identitet. Livscyklussen i en digital identitet er: Oprettelse, udstedelse, anvendelse og revision.

Opgave: Oprettelse
Features: Automatisering
Udføres af: Administrator

Opret

Oprettelsen af en bruger foregår automatisk gennem integration af virksomhedens AD (Active Directory) eller anden primær brugerkilde til SmartSignatur Server. Oprettelse og deaktivering er den eneste opgave it-administratoren skal foretage sig i en brugers livscyklus.

Opgave: Udstedelse
Features: Brugervenlighed
Udføres af: Bruger

Udsted

Når en bruger er oprettet kan vedkommende selv udstede og genudstede sin personlige digitale identitet. Dermed elimineres nedetid på grund af glemte og udløbne passwords eller glemte adgangskort. Samtidigt reduceres presset på it-afdelingen, fordi brugerne udsteder og administrere sin identitet på egen hånd.

Opgave: Anvendelse
Features: Sikkerhed
Udføres af: Bruger

Anvend

I anvendelsen af SmartSignatur vil brugere og administratorer opleve en løsning med en meget høj sikkerhed, der lever op til den kommunale rammearkitektur i Danmark og understøtter kravene i Digitaliseringsstyrelsens ”National Standard for Identiteters Sikringsniveauer” samt den europæiske eIDAS-forordning på enten Level of Assurance 3 eller 4. Brugeren opnår automatisk 2-faktor adgang til sin PC og 2-faktor adgang til egne eller eksterne it-systemer. Brugeren kan også sende og modtage krypterede e-mails og underskrive digitalt.

Opgave: Anvendelse
Features: Compliance
Udføres af: Administrator

Revidér

SmartSignatur opererer i realtid og øger sikkerheden på mange niveauer. Det sikrer at alle interne, nationale og internationale regler for persondata, udbetaling, prokura og andre godkendelser let kan håndhæves og revideres. Compliancy dokumenteres kontinuerligt og systematiseret.