De fire digitale elementer i SmartSignatur


SmartSignatur - afskaf passwords

SmartSignatur – komplet løsning til brugeradministration og sikker 2-faktor logon

SmartSignatur er en komplet suite, der er udviklet til at dække samtlige behov for brugeradministration og sikker 2-faktor logon. Ved at kombinere de fire elementer: Brugeroplevelse, Sikkerhed, Compliance og Automatisering sikres et samlet system, der umiddelbart løser alle udfordringer. Det betyder, at der ikke skal investeres i integration til andre systemer eller opbygges specielle løsninger til rapportering – SmartSignatur løser hele paletten af opgaver, og automatisere alle procedurer omkring logon og brugervalidering til fordel for din organisations produktivitet, sikkerhed og regeloverholdelse.

Læs her mere om de fire digitale elementer, som SmartSignatur er sammensat på baggrund af:


Brugeroplevelse

 

Med SmartSignatur får hver enkelt medarbejder en topsikret og samtidig brugervenlig adgang til it-systemer og applikationer på tværs af enheder og geografi.

Med et adgangskort, en kortlæser og en kort pinkode, som den kendes fra betalingskort, vil der være sikker adgang til det hele. Dermed afskaffes alle de ulemper som passwords medførte. Det være sig nedetid som følge af glemte passwords, dræn af it-afdelingens ressourcer i forbindelse med oprettelse af nye passwords og sletning af gamle. Smartsignatur giver brugeren et digitalt pas, som kan bruges til login på alle de services, systemer og applikation, som virksomheden giver tilladelse til.

I hverdagen kan medarbejderen uhindret bevæge sig mellem mange forskellige digitale systemer og tilsvarende fysiske såsom døre og betalingsløsninger.

Kombinationen af det sikre med det nemme betyder, at løsningen uden videre kan anvendes af alle brugere. SmartSignatur signaturhåndtering muliggør, at brugere frit kan anvende deres digitale signatur til ethvert it-system og applikation der benytter standard snitflade til digital signering og validering. Dette er eksempelvis digital underskrift til PDF og Word-filer og andre dokumenter, lokale adgange til interne it-systemer og – hvis det aktiveres i signaturen – også adgang til både signering og kryptering af e-mail kommunikation – både internt og eksternt.


Sikkerhed

 

Sikkerheden ved SmartSignatur er uovertruffen. Systemet byder på ægte to-faktor sikkerhed, hvor man med en pinkode i kombination med et chipkort logger ind. Brugerens krypterede nøgle ligger udelukkende på chipkortet og kan ikke benyttes uden pinkoden eller på systemer, som brugeren ikke er autoriseret til at bruge. Denne type to-faktorsikkerhed anvendes blandt andet til betalingskortsystemer og militære procedurer.

IT-sikkerhedsniveauet øges med konsekvent brug af 2-faktor adgang og manuel brugeradministration reduceres betydeligt ved automatik og integration.

SmartSignatur lever desuden op til den kommunale rammearkitektur i Danmark og understøtter kravene i Digitaliseringsstyrelsens ”National Standard for Identiteters Sikringsniveauer” samt den europæiske eIDAS-forordning på enten niveau 3 eller 4. Ligeledes er SmartSignatur et oplagt redskab til at håndtere digitale indentiteter i forhold til den kommende fælleseuropæiske dataforordning, GDPR.


Compliance

 

SmartSignatur bygger på de højeste internationale standarter for it-sikkerhed og bliver løbende revideret og opgraderet. Lokale og nationale regler for persondata, udbetaling, prokura og andre godkendelser både håndhæves og dokumenteres automatisk og systematiseret.

Eksempelvis sikrer realtidssynkronisering af brugerdata at Digitaliseringsstyrelsens certifikatpolitik overholdes i forbindelse med oprettelse og nedlæggelse af brugere.

SmartSignatur platformen er sammenkædet med principperne i den kommunale rammearkitektur og understøtter kravene i Digitaliseringsstyrelsens ”National Standard for Identiteters Sikringsniveauer” og den europæiske eIDAS-forordning på enten niveau 3 eller 4. I overholdelsen af den kommende GDPR forordning er korrekt håndtering af digitale identiteter ligeledes et betydeligt element.

SmartSignaturs administrationsmoduler gør det desuden enkelt at rapportere, hvilket er tidsbesparende i forbindelse med it-revision og compliancerapportering.


Automatisering

 

Med SmartSignatur bliver hele processen omkring adgangskontrol automatiseret. Ikke flere manuelle transaktioner, når en medarbejder mister eller glemmer sit password, og rutineopgaverne, når en medarbejder skal oprettes eller slettes, foregår helt automatisk. Samtidigt kan de usikre fælles login, der er etableret for at spare tid og bøvl, afskaffes.

Ny-udstedelse eller genudstedelse foregår via selvbetjening og tager under fem minutter per medarbejder. Dertil kommer, at synkronisering af brugerdata sker øjeblikkeligt. Der er således ingen ventetid, fordi SmartSignatur opererer i realtid. Det øger brugeroplevelsen, produktiviteten og letter presset på supporten.

Udover brugervenlighed og øget produktivitet giver Smartsignatur din organisation ægte to-faktor sikkerhed, der lever op til selv den skrappeste it-revision.

SmartSignatur eliminerer de udfordringer, der tidligere har gjort digitale certifikater dyre og teknisk vanskelige at håndtere.