Support

Hvis der er spørgsmål eller noget som ikke virker som forventet.

Liga Software ApS yder support på SmartSignatur produkter til kundernes IT personale og vores forhandleres konsulenter.

Ved alle supportsager bedes du sende en mail til: support@liga.com

Relevante dokumenter i forbindelse anvendelsen af SmartSignatur Server:

Hjælpeprogrammer

En række små Java utility apps til administrative tests. 

SignatureAdmin_1.0

SignaturAdmin er en lille Java GUI applikationer som er designet til at håndtere 2 centrale opgaver i forbindelse med arbejdet med NemID til Erhverv signaturer.

1) Programmet kan udstede et MOCES, VOCES og FOCES certifikat på baggrund af referencenummer og PIN kode

2) Programmet kan danne en pkcs12 fil på baggrund af en html
eksport fil fra “NemID CSP” programmet

EDirUpload.0.9.1.1

eDirUpload er en Java GUI applikation designet til at håndtere opgaven med manuelt at uploade et x509 certifikt og tilhørende private nøgle til en specifik brugers SecretStore i eDirectory.

1) Programmet kan uploade på baggrund af en pkcs12 fil (.p12 eller .pfx)

2) Programmet kan uploade på baggrund af en html eksport fil fra “NemID CSP” programmet

 

.

PdfSigner_0.2.1

PdfSigner er en Java GUI applikation designet at digitalt signere almindelige PDF filer. Programmet virker med både default Windows Certificate store og pkcs12 filer. PdfSigner bygger på det store PDF bibliotek iText.

PdfCert_0.0.4

PdfCert er en Java GUI applikation designet til at håndtere opgaven med både at signere, men også at kryptere en PDF fil. Programmet virker med både default Windows Certificate store og pkcs12 filer. PdfSigner bygger på det store PDF bibliotekiText


Alle hjælpe programmerne på denne side er frigivet under open source licensen “GNU General Public License (GPL)“.

Alle programmer leveres “as is” og uden garanti.

Source kode udleveres ved direkte henvendelse til Bjarke Alling, ba@liga.com