Liga Lindist AB

Bankgiro: 626-8791
Konto: 12200160240
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE1512000000012200160240
ORG: 556597-2253
GLN: 7300009057733
EDI nätverk: PEPPOL & Pagero
Land: Sverige

Liga ApS

Konto: 3001 0011421237
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK4430000011421237
CVR: DK31938260
GLN/EAN: 5790002433627
EDI nätverk: Nemhandel (OIOUBL,) PEPPOL & Pagero
Land: Danmark

Liga Software ApS

Konto: 3001 0011414613
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK2430000011414613
CVR: DK35660518
GLN/EAN: 5790002433634
EDI nätverk: Nemhandel (OIOUBL,) PEPPOL & Pagero
Land: Danmark

Primärbank

Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige