När du besöker vår webbsida samlas det in upplysningar om dig, som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll och tjänst. Om du inte vill att upplysningar samlas in kan du radera dina cookies (se vejledning) och undvik vidare användning av websidan. Nedanför har vi listat vilken information som samlas in, varför och vilka tredje-parts leverantörer som har åtgång til dem.

Cookies

Websidan använder ”cookies”, det är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande för att bli igenkänd, komma ihåg inställningar, för statistik och anpassade annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod eller virus.
Det är möjligt att radera eller blockera cookies.
Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Du riskerar även att webbsidan inte fungerar optimalt samt att det kan finns innehåll som du inte får tillgång till.

Webbsidan innehåller cookies och script från tredje part, som i olika omfång kan omfatta:

  • http://google.com
  • http://facebook.com
  • http://linkedin.com
  • http://shareaholic.com

 

Personuppgifter

Allmänt

Personupplysningar är all slags information som i en eller annan omfattning kan hänföras till dig. När du nyttjar vår webbsida samlar vi in och behandlar sådan information. Det sker tex vid allmän tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerad dig som användare, vid övrigt bruk av våra tjänster eller vid köp via webbsidan.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av upplysningar: Ett unikt ID och teknisk data om din dator, tablet eller mobiltelefon, IP-adress, geografisk placering samt vilka sidor de besöker. När du själv ger ditt samtycke och själv matar in information behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsupplysningar. Detta sker vanligtvis i samband med upprättande av login eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt blir raderade, offentliggjorda, raderade, förvanskade, hamnar i orätta händer eller i övrigt behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Ändamål

Personupplysningar och cookies används till att identifiera dig som användare och visa det som har störst sannolikhet att vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar samt att kunna leverera den service du har efterfrågat tex. skicka ett nyhetsbrev. Utöver det använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll, inkluderat visning av annonser och inlägg på LinkedIn, Google, Facebook och Twitter.

Lagringsperiod

Uppgifterna behandlas under den tid som är tillåten enligt lagstiftning och raderas när de inte längre är nödvändiga. Lagringsperioden beror på uppgiftens karaktär och bakgrund för behandlingen. Det är därför inte möjligt att ange en specifik tidsram för när information raderas.

Delning av uppgifter

Data om ditt bruk av webbsida, vilka annonser du ser och ev. klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment mm delas till tredjepart i den mån detta är känt. Du kan se vilka tredjeparter som det är fråga om i avsnittet om ”Cookies” ovan. Uppgifterna används till annons targeting.

Vi använder dessutom ett antal tredjeparter för att lagra och bearbeta data. Dessa handlar endast om information för vårt vidkommande och får inte användas för egna ändamål.

Delning av personupplysningar som namn och e-post kan endast ske om du givit samtycke till det. Vi använder oss enbart av databehandlare inom EU eller i länder som kan garantera tillräckligt skydd av dina uppgifter.

Insyn och förfrågan

Du har rätt till att få reda på vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används. Du kan också återkalla dit samtycke till att dina uppgifter behandlas. Om uppgifterna som behandlas är felaktiga har du rätt till att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta sker till: marketing@liga.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

 

Utgivare

Websidan ägs och publiceras av:

Liga ApS
Center Boulevard 5
2300 København S
Telefon: + 45 35 36 95 05
Email: marketing@liga.com

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.