Hur G/ON är grundläggande för distansarbete

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på email
Dela på print
Reading Time: 3 minutes

Vad är G/On?

G/On tillhandahåller säker fjärråtkomst till företagets resurser utan VPN.

I en integrerad lösning tillhandahåller G/On en säker miljö för fjärranvändare, tvåfaktors autentisering, medgivande, datakryptering, nätverksskydd och säker tillgång till applikationer.

I jämförelse med en “best of breed” lösning med flera olika produkter som ska sättas samman är G/On mycket enklare att implementera, administrera och kontrollera access till företagets data och applikationer.

G/On är unikt – här är 10 anledningar till varför G/On kan hjälpa dig att implementera fjärrarbete för många på ett säkert och effektivt sätt:

1. G/On tillåter snabb och säker upskalning av hemarbetsplatser

Att investera I fjärraccess lösningar är kostsamt och tidskrävande. I de flesta fall är olika produkter inblandade för att säkra en fjärruppkoppling, vilket också är anledningen att många fjärraccesslösningar inte är skalbara när behovet uppstår.

G/On installeras snabbt och tillhandahåller allt en användare behöver för säker access till företagets resurser. G/On har inbyggda funktioner för redundans och lastbalansering, vilket betyder att organisationer kan tillhandahålla fjärrarbete för stora grupper av användare på minuter istället för dagar eller veckor.

2. Gör VPN överflödigt

Många organisationer saknar tid, kunskap och resurser för att snabbt implementera eller rulla ut VPN. Men om de kan så upplever de att det saknas tillräcklig kapacitet för många samtidiga VPN-förbindelser eller i värsta fall att uppkopplingen är instabil. Men den största risken är att VPN är en extra säkerhetsrisk och organisationer angrips ofta av virus och malware som har kommit in i företagets nätverk via VPN.

G/On klient-server teknologi använder en ”distribuerad port forwarding proxy” process som virtualiserar kopplingar mellan användarens enhet och serverns applikationer och tjänster. Till skillnad från VPN uppkopplingar blir en enhet aldrig en del av nätverket. Detta tar bort risken för att virus och malware kommer in företagets nätverk via anslutna hemdatorer.

3.  Intern miljö för serverbaserad datormiljö blir onödig

Fjärrarbetet handlar inte bara om autentisering av användare och säkra uppkopplingar. I allmänhet behövs även en fjärrskrivbordsplattform som Remote Deskop™ Services eller Citrix XenApp™. Kostnaden för dessa miljöer är hög och inte alla organisationer har investerat i dessa teknologier, och om de har gjort det, är kanske kritiska applikationer fortfarande installerade på enskilda datorer och är inte tillgängliga.

G/On kopplar upp både interna servrar och enskilda datorer. Ingen avancerad implementation, inget behov för VPN, inga installationer på användarens dator. Administratören behöver bara registrera det interna namnen på datorn och om allt är rätt konfigurerat blir användaren direkt uppkopplad och inloggad till sin egen dator när de loggar på G/On.

4. Högre säkerhet med minskad komplexitet

Fjärrarbetet handlar inte bara om autentisering av användare och säkra uppkopplingar. I allmänhet behövs även en fjärrskrivbordsplattform som Remote Deskop™ Services eller Citrix XenApp™. Kostnaden för dessa miljöer är hög och inte alla organisationer har investerat i dessa teknologier, och om de har gjort det, är kanske kritiska applikationer fortfarande installerade på enskilda datorer och är inte tillgängliga.

G/On kopplar upp både interna servrar och enskilda datorer. Ingen avancerad implementation, inget behov för VPN, inga installationer på användarens dator. Administratören behöver bara registrera det interna namnen på datorn och om allt är rätt konfigurerat blir användaren direkt uppkopplad och inloggad till sin egen dator när de loggar på G/On.

5. Högre säkerhet med minskad komplexitet

Ingen information som en potentiell angripare kan utnyttja lagras, cachas eller lämnas kvar på den lokala klientdatorn. Utan en G/On token finns det inte ens en känd adress som kan användas för att hitta och återansluta till företagets server. Även om hackern känner till adressen behöver hen fortfarande förfalska accessdata, protokollet och applikationsuppkopplingen osv. för att få tillgång till G/On servern, och även i det fallet har hackern inte tillgång till företagets nätverk.

6. Inbyggd 2-faktor autentisering

Vid uppkopplingen utför G/On klienten och G/On gateway en stark autentisering, detta kan göras med ett certifikat eller med ett mobilt smartcard. Det mobila smartcardet är inbyggt i en USB-läsare och behöver inga drivrutiner eller underhåll. All handskakning och trafik är utförs med 2048-bit RSA och AES-256 kryptering.

7. Kort inlärningskurva 

Användare kommer uppskatta att arbeta med G/On. En nyckelfunktion är att den levererar samma upplevelse som att arbeta på en dator på kontoret. Att köra klienten kräver ingen teknisk kunskap eller några konfigurationer på datorn. Efter start av G/On loggar användaren på med sitt användarnamn och lösenord och har direkt åtkomst till applikationerna de arbetar med.

8. Inget intrång

G/On comes with a small footprint and does not limit the user to run parallel private applications. The connection to the G/On server is always secured. G/On establishes a secure home office environment on the remote device which is completely separated from the personal data if it was a home PC for example.

G/On har ett litet fotavtryck och tvingar inte användaren att köra egna applikationer parallellt. Uppkopplingen till G/On server är alltid säker och G/On skapar en säker hemmakontors miljö på fjärrdatorn som är separerad från privata data.

9. Transparant prissättning

Kunder får en klar bild av kostnaden per användare. För mer information om priser, kontakta din lokala återförsäljare eller Liga.

10. Support

G/On är designad så att kunderna kan installera och konfigurera lösning på egen hand. Kunderna kan få support från en Soliton partner. First line support tillhandahålls av en partner, men Soliton har supportpersonal tillgängligt för att snabbt tillhandahålla fjärrsupport vid installation och konfiguration av G/On. För mer information se ”Emergency Installation Support” dokumentet.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på email
Dela på print

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.