Om Liga ApS.

Om Liga

Samhället är mitt i en digital transformering – några kallar det industrisamhället 4.0 – andra digitaliseringens tidsålder. Men oavsett vad man kallar det så är skiftet från manuella hantering till digitala processer i gång för fullt.

Liga levererar mjukvaror som hjälper verksamheter, både provata och offentliga, att förlytta sig in i den digitala tidsåldern.

Med våra standardiserade lösningar kan ni hantera säkerhet, identitet och mobilitet på ett sätt som ger fördelar både för den enskilda medarbetaren men också för verksamheten i stort – samt inte minst försäkrar att ni lever upp till de ständigt ökande lagkraven från myndigheterna.

Som en väsentlig del av våra aktiviteter förmedlar vi nyheter och information om våra produkter och teknologier, erbjuda teknisk utbildning och bistår med kampanjer och med att få avslut på affärerna.

Liga har varit verksamt sedan 1999 och säljer via återförsäljare till hela den nordiska marknaden från kontoren i Köpenhamn och Stockholm.

Vi värderar långvariga relationer och tar gärna initiativ till att få saker att hända.

Läs om Ligas verksamhetsmodell här


Vison:

Ligas målsättning är att via en effektiv, digitaliserad handelsplattform och initiativtagande driva en bra verksamhet. Liga ska upplevas som en bra partner att handla med och det kan bara ske genom långvariga samarbeten med våra partners.

Rådgivare:

Advokat:
Mazanti-Andersen Korsø Jensen, Amaliegade 10, 1256 København K
Tlf: +45 33 14 35 36
Web: www.mazanti.com

Revisor:
BDO Lilla Badhusgatan 2, Box 31094, 400 32 Göteborg
Tel: +46 10 171 50 00
Web: www.bdo.se

Logo och regler för användning:

Logo för print och webb: download logo samling

Liga logo greenLiga logo green - vissengrøn

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.