SecurePIM – Enkelt och säkert arbete via mobilen för företagets anställda!

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på email
Dela på print
Reading Time: 4 minutes

SecurePIM fra Virtual Solution. 

Enkelt och säkert arbete via mobilen för företagets anställda!

[su_icon icon=”icon: envelope-open” background=”#ffffff” color=”#5fc2d2″ size=”100″ shape_size=”0″ radius=”0″ text_size=”22″ margin=”0px 0px 0px 0px” target=”self”][/su_icon]

Vem läser (också) mina arbetsmejl och kontakter?

Mobiler och surfplattor gör det enkelt att läsa och besvara mejl, oavsett var man är. Men det kan bli ett problem om konfidentiella data från arbetsgivaren ligger på en medarbetares privata, mobila enhet: Vem har annars tillgång till att läsa data? Gör medarbetaren säkerhetsuppdateringar av mejl och kontakter till molntjänster? Finns det personkänsliga data?

[su_icon icon=”icon: exchange” background=”#ffffff” color=”#5fc2d2″ size=”100″ shape_size=”0″ radius=”0″ text_size=”22″ margin=”0px 0px 0px 0px” target=”self”][/su_icon]

Separera privata data från arbetsdata

Lösningen på utmaningen är att separera privata data från arbetsdata. Med SecurePIM kan alla arbetsrelaterade data lagras krypterat och säkert på varje mobil enhet. SecurePIM är en app som innehåller allt medarbetaren behöver för att arbeta mobilt: Mejl, kontakter, kalender, säker surf och åtkomst till filer på arbetsplatsen.


SecurePIM på iOS og Android.

Appen för säkert arbete via mobilen

SecurePIM ger de anställda åtkomst till företagets e-post, kalendrar, dokument och mer via mobiler och surfplattor. All företagsdata är starkt krypterad och har placerats i den säkra containern. Med SecurePIM Office kan ni ge era anställda säker åtkomst till ert företags känsliga uppgifter på ett enkelt och pålitligt sätt samtidigt som ni skyddar deras integritet.


Fördelarna med SecurePIM

 • Enkelt att göra inställningar och hantera via SecurePIM Management Portal
 • Stöd för både Bring Your Own Device (BYOD) och Corporate-Owned, Personally Enabled (COPE).
 • Åtkomst till e-post, kontakter och dokument, såväl som intranät via en säker webbläsare och säker kamera för iOS och Android
 • Data krypteras när den skickas från, tas emot eller lagras på enheten
 • Säker och övervakad åtkomst till företagets data
 • Ett enkelt alternativ till Mobile Device Management (MDM)-lösningar
iPhone med SecurePIM App fra Virtual Solution.

GDPR testet.

Testad och GDPR-förenlig

Container-tekniken håller företagets data säker på alla enheter. Med SecurePIM kommer ni uppfylla de krav som ställs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). SecurePIM har godkänts av Tysklands nationella myndighet för informationssäkerhet (BSI) för sin säkerhetslösning SecurePIM Government SDS (“Secure Data Synchronization Service”). Genom denna kan sekretessbelagd data som identifieras som “FOR OFFICIAL USE ONLY – VS-NfD” bearbetas och skickas med SecurePIM Government SDS.


 

Lätt att använda

Via SecurePIM Management Portal kan administratörerna enkelt hantera lösningen och tillämpa säkerhetspolicies.
Distribueringen av SecurePIM är också enkel. Tack vare det intuitiva upplägget känner användaren omedelbart igen sig i appen och behöver inte någon extra utbildning.


SecurePIM Container teknologi.

Containerteknik – vägen framåt

Framtiden hör till SecurePIM container-app . Företagets program och data läggs in på en egen avdelning (containern) i mobilen eller surfplattan.

Känsliga uppgifter som skickas till eller från enheten övervakas effektivt och kan inte manipuleras. Det behövs inga ytterligare säkerhetsåtgärder.


Smartcard-integrering

För att få optimal säkerhet utförs alla asymmetriska krypteringar på ett smartcard som hör till företaget eller som tillhandahålls av SecurePIM. Den privata nyckeln lämnar aldrig kortet.

SecurePIM Government har stöd för ISO-7816-certifierade kort, t.ex. Atos CardOS (4.2C, 4.3B, 4.4, 5.0, 5.3), TeleSec 3 TCOS® IDKey, TCOS 3 SignatureCard 2.0, StarCOS 3.2, Sm@rtCafe Expert 3.2/6.0 och SmartCardHSM. Det är också möjligt att ansluta andra korttyper på begäran.

Det finns stöd för en rad smartcard-läsare och företagets egen middleware kan också integreras i systemet på begäran.


SecurePIM Produkter


SecurePIM Enterprise

SecurePIM låter de anställda få enkel och säker tillgång till företagets e-post, kontakter, kalendrar, anteckningar, uppgifter, dokument, intranät och webbplatser på internet via sina IOS- och Android-baserade mobiler och surfplattor. Dess intuitiva användargränssnitt och automatiserade säkerhet gör att ingen utbildning behövs och de anställda kan börja använda SecurePIM direkt.

Komponenter i SecurePIM.

SecurePIM Office har skräddarsytts specifikt för små och medelstora företags. Som ett enkelt alternativ till Mobile Device Management-lösningar är SecurePIM en smidig lösning för mobilt arbete i små och medelstora företag.

Åtkomsträttigheter och inställningar hanteras via SecurePIM:s gateway på ett okomplicerat och lätt vis. Därför kan SecurePIM användas utan en MDM lösning.

SecurePIM Office-lösningen består av tre delar:

 • SecurePIM-app
 • SecurePIM Management Portal
 • SecurePIM Gateway

SecurePIM Government

SecurePIM Government möjliggör för anställda i den offentliga sektorn att arbeta via mobila enheter samtidigt som känslig data är fullt skyddad. Det möjliggör för anställda inom stat och kommun att säkert överföra eller redigera känsliga data via mobila enheter.

 

BSI-godkänd

Den BSI-godkända iOS-lösning, SecurePIM Government SDS, gör det möjligt för anställda inom den offentliga sektorn att arbeta säkert med iPhones och iPads. Data synkroniseras med myndighetens egna nätverksservrar. SecurePIM kan också användas med ett smartcard, vilket gör det till det enda helt säkra sättet att få tillgång till sekretessbelagda data från iOS enheter. 

Läs mer om SecurePIM Government här

SecurePIM Moduler.
 

SecurePIM appfunktioner:

 • E-post
 • Kontakter
 • Kalender
 • Anteckningar
 • Uppgifter
 • Dokument
 • Webbläsare
 • Kamera

Testa lösningen på din egen smartphone

Fyll i formuläret så skapar vi ett gratiskonto, så att du själv kan testa lösningen på din smartphone eller surfplatta.

.
[gravityform id=”17″ title=”false” description=”false”]
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på email
Dela på print

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.