Wi-Fi i världsklass?

Vill du få det mesta ut av din Wi-Fi lösning? Mångsidiga Wi-Fi lösningar från LANCOM! Genom att kombinera LANCOMs mjukvarudefinierad management med ett brett utbud av produkter för en trådlös värld uppnår du målet. I en värld som ständigt strävar efter att bli mer trådlös behövs innovativa lösningar som ger

Network security by design – LANCOM R&S® Unified Firewalls

Lancoms Firewalls og Network Security by Design.

The LANCOM next generation firewalls offer reliable cybersecurity through state-of-the-art security technologies. In addition, the intuitive web GUI facilitates an easy implementation and adherence to security and compliance standards. Find out more about the many advantages and strengths of our new solution in our free introductory online webinar including a

Network security by design – LANCOM R&S® Unified Firewalls

Lancoms Firewalls og Network Security by Design.

The LANCOM next generation firewalls offer reliable cybersecurity through state-of-the-art security technologies. In addition, the intuitive web GUI facilitates an easy implementation and adherence to security and compliance standards. Find out more about the many advantages and strengths of our new solution in our free introductory online webinar including a

Most flexible and reliable Wi-Fi wanted? Software-defined combined with a strong portfolio is key!

LANCOM Versatile Wi-Fi You need the most flexible yet reliable Wi-Fi network? Software-defined network management in combination with a strong portfolio is the answer. Wherever you look, the world is turning more and more wireless. Business use cases within the wireless world are sprouting like wild flowers. Don´t get confused

Offentligt eller privat moln – Förklaring av modeller för nätverkshantering

Offentlig eller privat cloud – Network Management modeller forklaret.

Skriven av Christian Schallenberg, Member of the Management Board and CTO at LANCOM Systems GmbH Överflödet av molnbaserade erbjudanden för bolag har vuxit stadigt under de senaste åren, och ett flertal nya affärsmodeller och implementeringsmodeller har uppstått. Publika och privata molnerbjudanden förekommer parallellt, och mellan dem finns ett spektrum av hybridsystem.

Förenkla nätverket med SD-WAN

Förenkla nätverket med SD-WAN.

Av Tarik Erdemir I vår värld rör sig allting allt snabbare när det gäller hur saker och ting är ihopkopplade, även när det gäller den allomfattande digitaliseringen och automatiseringen av arbetsflöden och affärsprocesser. Och med detta förväntar vi oss att IT-nätverken ska hålla samma takt. Emellertid kämpar de traditionella nätverken ständigt

Upplev Software Defined Networking i praktiken

LANCOM Management Cloud webinar

 – se hur du på ett effektivt sätt hanterar ditt nätverk med SDN-lösningen LANCOM Management Cloud Nätverken idag har utvecklats till att vara utspridda på många platser och vara en blandning av molnlösningar och lokala lösningar. Det är komplext att hantera – och komplexiteten bara ökar. Men programvarudefinierad nätverksteknik kan