Danish

NSIS og Liga til Offentlig Digitalisering

Alt for mange initiativer indenfor IT og digitalisering ses som isolerede projekter. Det ser vi endnu en gang med efterlevelse og implementering af NSIS-kravene. Der nedsættes en projektgruppe, og så starter mange forfra i stedet for at tænke genbrug af både teknik og complianceviden.

Cybertruslen

Middelfart: Cybertruslen i 3 perspektiver, du kan omsætte i praksis

Dubex, Liga og Siscon er gået sammen for at opdatere dig på den aktuelle cybertrussel i Danmark. Du får samtidig værdifuld viden om hvordan du kan skabe forretningsmæssige værdi, når der skal implementeres konkrete sikringstiltag i din organisation. Det handler både om teknik, mennesker og processer og deltager du i inspirationsmødet, får du indsigter fra førende eksperter på området. 

Cybertruslen

Aarhus: Cybertruslen i 3 perspektiver, du kan omsætte i praksis

Dubex, Liga og Siscon er gået sammen for at opdatere dig på den aktuelle cybertrussel i Danmark. Du får samtidig værdifuld viden om hvordan du kan skabe forretningsmæssige værdi, når der skal implementeres konkrete sikringstiltag i din organisation. Det handler både om teknik, mennesker og processer og deltager du i inspirationsmødet, får du indsigter fra førende eksperter på området.

Cybertruslen

København: Cybertruslen i 3 perspektiver, du kan omsætte i praksis

Dubex, Liga og Siscon er gået sammen for at opdatere dig på den aktuelle cybertrussel i Danmark. Du får samtidig værdifuld viden om hvordan du kan skabe forretningsmæssige værdi, når der skal implementeres konkrete sikringstiltag i din organisation. Det handler både om teknik, mennesker og processer og deltager du i inspirationsmødet, får du indsigter fra førende eksperter på området. 

hacker enisa threath

Trusselbilledet i følge ENISA – Threath Landscape 2021

Hvert år publicerer ENISA (European Network and Information Security Agency) en rapport om den aktuelle status for cybersikkerheden i EU. I rapporten identificeres de primære trusler og tendenser i markedet, trusselsaktørerne og deres angrebsmetoder, samt hvilke mitigerende tiltag, der kan tages i brug for at imødekommende truslerne.

connect finger pointing at Security word

IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Hør Ligas Bjarke Alling tale på Identity & Access Management konferencen.

Systemunderstøttet brugerrettighedsstyring har været på agendaen i 20-25 år. Først som en måde at effektivisere IT-afdelingens arbejde på og senere som et compliance-værktøj. Alligevel er det først i de seneste år, at brugerrettighedsstyring for alvor er kommet op på CxO level og har fået sin helt egen agenda, blandt andet accelereret af GDRP og talrige Cyber-angreb.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.